BRUSEL - Evropská komise dnes představila řadu opatření ke zlepšení prostředí v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) pro podniky v EU zabývající se elektronickým obchodem. Naše návrhy umožní spotřebitelům a společnostem, zejména začínajícím podnikům a malým a středním podnikům, snadněji nakupovat a prodávat zboží a služby on-line.

BRUSEL - Úspěšný první rok Evropského fondu pro strategické investice přinesl nové zdroje financování i pro české podniky. Rok po spuštění Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) Komise zkoumá, co v investičním plánu správně funguje, co lze zlepšit a jak pokročit. V České republice poskytuje – s podporou Fondu – financování malým a středním podnikům již pět zprostředkujících institucí. Od dnešního dne je také v provozu Evropský portál investičních projektů, který investorům o připravovaných projektech nabídne kvalitnější informace.

PRAHA - Sdružení pro hračku a hru je zapojeno do mezinárodního projektu  SAMNIC z programu Erasmus+. Tento projekt vytváří internetový výukový nástroj umožňující prostřednictvím videoklipů a navazujících podkladů, získat přehledné informace o podmínkách bezpečnosti hraček uváděných na trh v zemích EU. Projekt bude volně přístupný na internetu a registrovaní zájemci budou mít možnost po jeho absolvování složit závěrečný test a získat certifikát ověřující rozsah dosažených znalostí. Partnery projektu jsou kromě Sdružení pro hračku a hru, AIJU, španělské technologické centrum zaměřené na hračky a výrobky pro děti, Universita Alicante, Universita Padova a ANEC, evropské asociace hájící zájmy spotřebitelů. Součástí projektu bude i otevřená platforma, kdy si mohou registrovaní účastníci vyměňovat názory a zodpovídat dotazy.

BRUSEL - Komise plní svou strategii pro vytvoření jednotného digitálního trhu. Dnes zveřejnila své plány, jak pomoci evropskému průmyslu, malým a středním podnikům, vědcům a veřejným orgánům co nejlépe využít nové technologie.

BRUSEL - Evropská komise dnes předkládá revidovaný návrh nařízení, kterým se má zřídit takzvaný systém vstupu/výstupu s cílem urychlit, zjednodušit a zlepšit hraniční kontroly státních příslušníků třetích zemí přijíždějících do EU.