Lépe střežené a inteligentnější hranice v EU: Komise navrhuje systém evidující vstup a výstup cestujících

BRUSEL – Evropská komise dnes předkládá revidovaný návrh nařízení, kterým se má zřídit takzvaný systém vstupu/výstupu s cílem urychlit, zjednodušit a zlepšit hraniční kontroly státních příslušníků třetích zemí přijíždějících do EU.

Systém přináší modernizovanou správu vnějších hranic, kde zlepší kvalitu a účinnost kontrol, a pomůže tak členským státům, které se musí vypořádat s nárůstem počtu osob překračujících unijní hranice. Legislativní návrh je součástí širšího balíčku týkajícího se „inteligentních hranic“, jenž se zaměřuje na úlohu informačních systémů při posilování správy vnějších hranic a vnitřní bezpečnosti a při boji proti terorismu a organizované trestné činnosti.

„Nové technologie pomohou organizovat tok cestujících přijíždějících na naše vnější hranice a zároveň přispějí k potírání nelegální migrace a zvýšení vnitřní bezpečnosti,“ prohlásil komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos. „Dnes tak odstraňujeme významný nedostatek v našich informačních systémech a podnikáme konkrétní kroky, abychom se zřetelem ke stále rostoucímu počtu osob cestujících do EU vytvořili lépe střežené, inteligentnější a účinnější hranice.“

Navrhovaný systém vstupu/výstupu poskytne dobrý přehled o povolených krátkodobých pobytech, zvýší automatizaci hraniční kontroly a zlepší odhalování padělaných dokladů a případů zneužívání totožnosti. Vztahovat se bude na všechny občany třetích zemí s povolením ke krátkodobému pobytu v schengenském prostoru (tzn. maximálně 90 dní během 180denního období).

Systém bude evidovat jméno, druh cestovního dokladu, biometrické údaje a datum a místo vstupu a výstupu. V celém schengenském prostoru se tak zjednoduší překračování hranic cestujícím v dobré víře a bude možné lépe odhalovat osoby nedodržující povolenou dobu pobytu a osoby bez dokladů. V systému bude též zaznamenáváno odepření vstupu.

Systém vstupu/výstupu nahradí současné ruční razítkování dokladů, které je zdlouhavé, neposkytuje o překračování hranic spolehlivé údaje a nedokáže odhalit osoby nedodržující dobu pobytu ani řešit ztrátu či odcizení cestovních dokladů.

Navrhovaný systém vstupu/výstupu uchovává alfanumerické a biometrické údaje (kombinaci čtyř otisků prstů a snímku obličeje). Jsou stanoveny vhodné záruky pro ochranu údajů a přísná přístupová práva vyhovující předpisům EU na ochranu údajů. Systém je tvořen ústřední databází napojenou na vstupní místa v jednotlivých členských státech a bude interoperabilní s Vízovým informačním systémem. Donucovací orgány členských států a Europol do něj budou mít podle navrhovaného nařízení přístup za přesně vymezených podmínek.

Součástí balíčku je rovněž revidovaný návrh nařízení, kterým se mění Schengenský hraniční kodex a začleňují se do něj technické změny plynoucí z navrhovaného systému vstupu/výstupu. Tyto změny umožní, aby státní příslušníci třetích zemí využívali samoobslužných systémů a elektronických bran a aby se automaticky zpracovávaly určité kroky v procesu kontroly. Členské státy, které si to přejí, budou také moci zavést program registrovaných cestujících.

Ve sdělení nazvaném „Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost“, jež předkládá souběžně, Komise zkoumá, jak účinněji a efektivněji využívat informačních systémů při správě vnějších hranic a zajišťování vnitřní bezpečnosti v EU. Sdělení hledá způsob, jak zlepšit současné systémy, identifikuje jejich případné nedostatky a podtrhuje zásadní význam interoperability (při dodržování záruk pro ochranu údajů).

www.evropska-komise.cz

(-jh-)