Jak byli senátoři poctiví ve výkonu své funkce?

PRAHA – Blíží se konec dalšího funkčního období Senátu Parlamentu České republiky (PČR). Poslední schůze pléna proběhla koncem srpna a v současnosti již naplno běží volební kampaň, ze které vzejde nové osazenstvo třetiny horní komory.

S hodnocením končícího období můžeme zhodnotit pracovitost našich senátorů. Práce senátora z největší části probíhá v jejich regionech, ze kterých vzešli. Na druhou stranu by měli senátoři následně důsledně reprezentovat svůj obvod také při jednáních v Senátu PČR.

Jejich pilnost můžeme srovnat dvěma ukazateli, jednak účastí na jednání schůze, nebo přímo účastí v sále při konkrétních hlasováních. Naši senátoři jsou svědomití a v
průměru mají 74 procentní účast na hlasování při jednáních pléna horní komory. Nejhorší docházku ze všech senátorů a senátorek měla paní senátorka Daniela Filipiová. U
mnohých z absencí však musíme brát při hodnocení ohled na zdraví našich senátorek a senátorů. Z vedení komory měla nejslabší docházku paní místopředsedkyně Miluše Horská s šesti absencemi.

Pouze 10 senátorů v tomto volebním období během 34 jednacích dnů nezmeškalo ani jeden den. Z vedení komory to byl pouze místopředseda Senátu Zdeněk Škromach. Mezi dalšími řadovými senátorkami a senátory také Alena Šromová, Josef Táborský, Vladimír Plaček, Miloš Malý, Václav Láska, Luděk Jeništa, František Bublan, František Bradáč a senátor Zdeněk Berka.

Jak však bývá patrné z živých přenosů jednání Parlamentů ČR, oficiální přítomnost nemusí vždy znamenat i reálnou přítomnost v jednacím sále. Poslanci často a rádi využívají
zázemní Poslanecké sněmovny s několika restauracemi. Jak je tomu v Senátu?

U těch nejsvědomitějších senátorek a senátorů se proto zaměřme také na jejich vytrvalost v době jednání a jejich přítomnost na hlasování. V daném volebním období proběhlo
celkem 868 hlasování, z toho senátor Jeništa chyběl znamenitě pouze u jednoho jediného hlasování za celé dva roky. Hned za ním s 22 promeškanými hlasováními místopředseda Senátu Zdeněk Škromach, což činí 97,5 % účast. Nedávno se nechal při jednom z rozhovorů slyšet, že jeho základní krédo je, že člověk musí dělat všechno na 100 procent, včetně své práce volené funkce, protože to je v zájmu jeho voličů na jižní Moravě. Zdá se, že Zdeněk Škromach umí plnit svá slova. Zda je bude plnit i nová sestava Senátu, ukáže čas.


(-jh-)

www.senat.cz