Regionální provozovatelé i samosprávy chtějí národní zpravodajský pořad

PRAHA – Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) a Asociace regionálních a lokálních televizí (ARLT) podepsaly v Kyjově memorandum o spolupráci a podpoře aktivit, které se dají považovat za společné. Jde především o dlouhodobou snahu ARLT připravovat a vysílat národní zpravodajský pořad z příspěvků regionálních provozovatelů.

Podle slov předsedy SMO ČR Františka Lukla je přirozeným zájmem svazu mít kvalitní partnery ve všech regionech, kteří budou schopní reálně, věcně a profesionálně zpracovávat komunální témata. Občané mají právo na přístup nejen ke kvalitnímu zpravodajskému servisu z globálního světa, ale také na informace a souvislosti, které se týkají každodenního života v kterékoliv části republiky.

Předseda ARLT Jan Dudek zdůraznil, že SMO ČR reprezentuje významnou část tuzemské samosprávy a jeho členové tvoří politicky velmi barevnou společnost. To vytváří podmínky pro korektní a parciálními zájmy nezatíženou spolupráci. Podle Dudka je SMO ČR logickým partnerem pro regionální provozovatele, protože ti dokážou poskytnout přiměřený komunikační prostor nejen pro témata místních samospráv, ale i pro spolkový a neziskový sektor.

Oba partneři se mimo jiné shodli, že je nutné uskutečnit společné jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Právě z rozpočtu MMR by totiž v budoucnosti mohly jít prostředky na dofinancování regionálního zpravodajství menších provozovatelů televizního vysílání.

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cza na facebooku.