Komise navrhuje nová daňová pravidla na podporu elektronického obchodu a on-line podnikání v EU

BRUSEL – Evropská komise dnes představila řadu opatření ke zlepšení prostředí v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) pro podniky v EU zabývající se elektronickým obchodem. Naše návrhy umožní spotřebitelům a společnostem, zejména začínajícím podnikům a malým a středním podnikům, snadněji nakupovat a prodávat zboží a služby on-line.

Zavedením portálu pro platby DPH on-line pro celou EU („jednotného kontaktního místa“) se významně sníží náklady na plnění povinností spojených s platbou DPH, což podnikům v EU přinese roční úspory ve výši 2,3 miliardy EUR. Nová pravidla také zajistí, že DPH se bude platit v členském státě konečného spotřebitele, čímž dojde ke spravedlivějšímu rozdělení daňových příjmů mezi zeměmi EU. Naše návrhy by členským státům pomohly kompenzovat současnou ztrátu DPH v souvislosti s internetovými obchody odhadovanou každoročně na 5 miliard EUR. Odhadovaná ztráta příjmů pravděpodobně do roku 2020 dosáhne 7 miliard EUR a je nutné okamžitě jednat.
Komise v neposlední řadě dostojí svému závazku umožnit členským státům uplatňovat stejnou sazbu DPH na elektronické publikace, například elektronické knihy a on-line noviny, jako na jejich tištěné ekvivalenty tím, že zruší ustanovení, která vylučovala elektronické publikace z příznivého daňového režimu, který se vztahoval na tradiční tištěné publikace.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, v této souvislosti uvedl: „Plníme naše sliby a uvolňujeme elektronický obchod v Evropě. Již dříve jsme navrhli, aby doručování balíků bylo efektivnější a dostupnější, aby spotřebitelé byli při nákupech on-line lépe chráněni a abychom se vypořádali s bezdůvodným zeměpisným blokováním. Nyní odstraňujeme poslední překážku tím, že zjednodušujeme pravidla pro DPH. Dnešní návrh nejen podpoří podniky, zejména ty nejmenší a začínající, ale také zefektivní veřejné služby a zlepší přeshraniční spolupráci.˜“

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici k tomu uvedl: „Podniky v EU obchodující on-line nás žádaly, abychom jim ulehčili život. Dnes této žádosti vyhovíme. Velké i malé společnosti, které prodávají zboží a služby prostřednictvím internetu do zahraničí, budou nyní vypořádávat DPH stejným způsobem, jako kdyby realizovaly prodeje ve svých vlastních zemích. Znamená to méně promrhaného času, méně byrokracie a nižší náklady. Zároveň zjednodušujeme pravidla pro mikropodniky a začínající podniky, což jim usnadní přístup na nové trhy. Naše návrhy znamenají, že evropské vlády by měly mít k dispozici dodatečných 100 milionů EUR týdně, které budou moci použít na služby pro své občany.“

Dnešní návrhy zahrnují nový přístup k DPH v oblasti elektronického obchodu a navazují na závazky Evropské komise obsažené v dokumentech Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě a Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU.

(-jh-)