Srdcerváče můžete pomoci vytvářet i vy!

PRAHA – Katalog unikátních dárků a zážitků v rámci projektu Srdcerváči je otevřen prakticky celoročně všem, kdo mají zájem udělat něco pro dobrou věc a pomoci společně zlepšit možnosti pro invalidní občany, kteří – i v rámci terapie – mají zájem nadále v rámci svých omezených možností pracovat. Zúčastnit se může prakticky kdokoliv, v rámci svých možností. Projekt organizuje NFOZP, neboli Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se  zdravotním postižením.

Do katalogu se mohou zapojit firmy, ale i řadoví lidé, kterým není život osob tělesně postižených lhostejný. Zjednodušeně řečeno – firmy či jednotlivci mohou po konzultaci s organizátory věnovat do katalogu unikátní dárek či zážitek. Tím může být například hudební nosič s podpisem interpreta, vstupenka na akci s podepsanou fotografií či setkání s oblíbeným zpěvákem či hercem. Firmy mohou věnovat například prohlídku svých výrobních prostor či nějaký speciálně vyrobený výrobek pro tuto akci, ale třeba i vstup na nějakou jimi provozující atrakci. Vše to, co se nedá běžně koupit. Pokud si nejsou jisti, lze se předem poradit s ochotnými pracovníky NFOZP. Tyto dary jsou poté zařazeny do katalogu zážitků, spolu s uvedením dárce.  Ti, kdo nechtějí či nemohou darovat zážitek či věcný dar, mohou přispět pořízením  tohoto výrobku z katalogu. Další možností, kdy chce dárce přispět, ale nemusí za to mít pořízenou věc nebo zážitek, je certifikát  „Dobrý pocit“, kdy je možno zaslat na účet organizátora libovolnou částku od 100 Kč výše.

A co se stane s utrženými penězi? Finanční prostředky, které díky e-katalogu unikátních zážitků a dárků Srdcerváči získají, jsou pak jednou ročně v plné výši rozděleny v grantovém řízení organizacím, které zaměstnávají více jak padesát procent zdravotně postižených, nebo jednotlivcům, kteří se přes své onemocnění či úraz rozhodli vzít osud do svých rukou a stát se drobnými podnikateli. Příspěvek může být použit na zřízení nového pracovního místa či na nákup pracovního zařízení pro zdravotně znevýhodněného pracovníka.

Na tomto projektu má možnost ten dobrý pocit získat v podstatě každý, kdo se do něj zapojí – ten kdo věnoval zážitek či dar, ať již věcný či finanční, má skutečně dobrý pocit z toho, že udělal správnou věc.  V další fázi má dárce, který si výrobek či zážitek zakoupil, dobrý pocit, že svým nákupem pomohl druhému. V poslední fázi pak získá firma peníze, aby mohla pomoci zájemcům o práci, a invalidní občané, kteří mohou díky tomuto projektu najít práci, mají kromě získané mzdy především pocit, že jsou ještě někomu prospěšní, že někdo jejich práci potřebuje, neboť zaměstnání je pro invalidy především terapií, jak pohybovou, tak psychickou.

Pojďte pomoci i vy – na www.srdcervaci.cz naleznete podrobné informace o projektu a katalog unikátních dárků a zážitků. Věříme, že i vy se stanete těmi správnými Srdcerváči a budete se celým srdcem rvát za dobrou věc, za pomoc těm, kdo ji nejvíce potřebují.

 

Pozor – Hledá se 56 kandidátů/tek z řad osob se zdravotním znevýhodněním/postižením. Pracovní příležitost pro ty z vás, kteří vrcholově sportujete, pracujete a jste zdravotně postižení nebo znevýhodnění!

http://www.srdcervaci.cz/stante-se-srdcervacem-srdcervackou-2017

www.srdcervaci.cz

www.nfozp.cz

 

Jana Henychová