Nová platforma bude řešit on-line spory internetových obchodů

BRUSEL – Evropská komise v polovině února uvedla do provozu novou platformu, která pomůže spotřebitelům a obchodníkům řešit on-line spory týkající se nákupů na internetu. Platforma pro řešení sporů on-line představuje jednotné kontaktní místo, které spotřebitelům a obchodníkům z EU umožňuje urovnávat spory v případě domácích i přeshraničních nákupů on-line. Děje se tak prostřednictvím přesměrování sporů k vnitrostátním subjektům alternativního řešení sporů, které jsou na platformu napojeny a byly vybrány členskými státy na základě kvalitativních kritérií a následně oznámeny Komisi.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová připomněla: „Většina spotřebitelů, kteří při nákupech on-line narazí na problémy, stížnost nepodá, protože si myslí, že celá procedura je příliš zdlouhavá a nevede k žádnému řešení. Platforma pro řešení sporů on-line je inovativní nástroj, který spotřebitelům a obchodníkům šetří peníze. Pomůže zvýšit důvěru spotřebitelů při nákupech on-line a podpoří podniky, které prodávají do zahraničí, čímž přispěje k rozvoji evropského jednotného digitálního trhu.“

Klíčové prvky nové platformy:
– Platforma je snadno ovladatelná a přístupná ze všech typů zařízení. Spotřebitelé mohou vyplnit formulář stížnosti dostupný na platformě ve třech jednoduchých krocích.
– Platforma nabízí uživatelům možnost provést celý postup řešení sporu on-line.
– Platforma je mnohojazyčná. Součástí platformy je překladatelská služba, která asistuje při sporech, kterých se účastní strany z různých evropských zemí.

V současné době je k platformě pro řešení sporů on-line připojeno přibližně 117 subjektů alternativního řešení sporů z 17 členských států. Komise spolupracuje s členskými státy na tom, aby bylo co nejdříve dosaženo úplného pokrytí všech členských států a odvětví. Alternativní řešení sporů nabízí rychlý a levný způsob k urovnání sporů. Průměrně trvá vyřešení sporu nanejvýš 90 dnů. Zkušenosti evropských spotřebitelů, kteří alternativní řešení sporů využili, jsou převážně pozitivní: s tím, jak byl jejich spor prostřednictvím tohoto postupu vyřešen, bylo spokojeno 70 procent z nich. Jde o doplňkový způsob, jak mohou spotřebitelé řešit své spory, a nenahrazuje možnost obrátit se na soud, která je obvykle dražší a delší (pouze 45 procent spotřebitelů je spokojeno s tím, jak jejich spor řešil soud).

Z této nové platformy budou profitovat také obchodníci, protože postupy alternativního řešení sporů jim umožní vyhnout se vysokým nákladům řízení a udržet si dobré vztahy se zákazníky.

Právním základem pro zřízení platformy pro řešení sporů on-line je nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line, které popisuje hlavní funkce platformy a také pracovní postup v případě sporu řešeného jejím prostřednictvím. Uvedené nařízení vychází ze směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů, díky které mají spotřebitelé při řešení svých smluvních sporů s obchodníky přístup k alternativnímu řešení sporů. Přístup k alternativnímu řešení sporů je k dispozici pro všechny typy zakoupeného zboží či služeb, bez ohledu na to, zda byly či nebyly zakoupeny on-line, a rovněž v případech, kdy spotřebitel pochází z jiného členského státu než obchodník.Členské státy sestavily seznamy národních subjektů, které nabízejí postupy alternativního řešení sporů. Subjekty uvedené na těchto seznamech splňují kvalitativní požadavky stanovené právními předpisy EU.

Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage