Novodobá světová premiéra opery Gli Oblighi dell’Universo ozdobí zářijový Festival barokních umění Český Krumlov

Antonio Gianettini: L’Ingresso alla Gioventu di Claudio Nerone. Festival barokních umìní 2018, Èeský Krumlov. Photographer: Libor Svacek; Kaplicka 447; Cesky Krumlov; CZ. E- mail: box@fotosvacek.cz;

Unikátním barokním divadlem na českokrumlovském zámku budou 17., 18. a 19. září znít vznešené tóny holdovací serenaty Gli Oblighi dell’Universo (Závazky Všehomíra). Novodobá světová premiéra díla Antonia Draghiho bude součástí XIV. ročníku Festivalu barokních umění Český Krumlov. Více než tři sta let starou operu uvede prvotřídní barokní orchestr Hof-Musici pod vedením Ondřeje Macka společně se zkušenými sólisty, v režii Zuzany Vrbové.

„V případě vládních restrikcí, jež by znemožnily účast publika na představení, jsme díky spolupráci s rakouským dokumentaristou Alexandrem Stipsitsem připraveni představení nahrávat a zpřístupnit na internetu,“ říká Jiří Kiprý, ředitel festivalu.

Gli Oblighi dell’Universo v programu Festivalu barokních umění Český Krumlov je poctou významnému, přesto však neprávem opomíjenému skladateli, a zároveň jedinečnou příležitostí nahlédnout do hudebního a divadelního života v zemích Koruny české v době vrcholného baroka. Draghiho serenata je s nejvyšší pravděpodobností první operou provedenou v českých zemích mimo Prahu. Premiéru měla 9. června 1680 na pardubickém zámku u příležitosti narozenin císaře Svaté říše římské a českého krále Leopolda I., který v Pardubicích pobýval na útěku z Prahy před morovou epidemií.

„17. století bylo dobou, kdy se války střídaly s morovými epidemiemi. Múzy však přesto neumlkaly, spíše naopak. Ke dvěma ničivým morovým epidemiím (v letech 1679/80 a 1713–15) se vztahují stavby významných votivních kostelů a zejména morových sloupů, které jsou dodnes neodmyslitelnou součástí náměstí českých, moravských i rakouských měst a městeček. Draghiho serenata Gli Oblighi dell´Universo, napsána v Praze a provedena v Pardubicích roku 1680 právě v době vrcholící morové epidemie, je dalším dokladem toho, jak doba, někdy přezíravě označovaná za ´dobu temna´, ani v tíživé situaci nezapomínala na umění,“ dodává Ondřej Macek.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na http://vstupenky.ckrumlov.cz/infocentrum-krumlov/General/List/TitleDetail/510876

Oficiální stránky festivalu:

www.festival.krumlov.cz

Zdroj: www.2media.cz

FESTIVAL BAROKNÍCH UMĚNÍ 21.9.2013 – Nicola Antonio Porpora: Siface, Libretto: Pietro Metastasio
Photographer: Libor Svacek; Kaplicka 447; Cesky Krumlov; CZ. E- mail: box@fotosvacek.cz