V Brně zahajuje Týden výtvarné kultury

BRNO – Již sedmý ročník Týdne výtvarné kultury (TVK) v pondělí 14. března zahajuje v Brně. Přední brněnská muzea, galerie i další kulturní instituce nabídnou až do neděle propojení vizuálního a slovesného vyjádření, mottem letošního ročníku je totiž téma “Napiš obraz”.

Že se milovníci umění mají opravdu na co těšit, potvrzují slova jedné ze spoluorganizátorek Ireny Rodriguez Točíkové. Cílem TVK je podle ní snaha představit výtvarné umění široké veřejnosti prostřednictvím poutavých přednášek, diskuzí a nevšedních workshopů.

“Nezaměřujeme se jen na galerie, ale vyrážíme i do ulic.Letos například v duchu tématu uspořádáme procházku, na které budeme pátrat po brněnském street artu,” říká Rodriguez Točíková.

Na programu budou mimo jiné komentované prohlídky nové stálé expozice Moravské galerie v Brně nazvané ART IS HERE, jejíž osu tvoří sbírka umělce, teoretika umění a kurátora Jiřího Valocha. Dům umění města Brna pak nabídne tvořivé programy zabývající se slovní interpretací výtvarných děl.

Mezi nejatraktivnějsí akce celého týdne budou bezpochyby patřit woskhopy, kde si návštěvníci mohou vyrobit skleněný šperk s vlastní iniciálou či keramickou kachli s oblíbeným citátem. Vernisáž bude mít v rámci TVK také výstup z projektu založeného na spolupráci českých výtvarníků s umělci z Hongkongu, jehož základem je rekonstrukce díla výtvarníka z druhé země jen na základě jeho slovního popisu.

Již tradičně se do TVK se svými programy zapojí Moravská galerie v Brně, Dům umění města Brna, Muzeum města Brna, Galerie ARS či Galerie TIC. Návštěvníci budou moci zhlédnout několik vernisáží, zúčastnit se přednášek či komentovaných prohlídek na výstavách i samostatně výtvarně tvořit. V široké škále programů si mohou vybrat všechny věkové kategorie.

TVK pořádají každoročně studenti a vyučující z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Letos poprvé se do jeho organizace zapojil také Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty.

Text: Jiří K. Růžička